O nas

Stowarzyszenie dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i jej rodzin powstało w celu zapobiegania różnym problemom, które wynikają z dysfunkcji społecznych, nieprawidłowych relacji między dorosłymi a dziećmi oraz patologii społecznych.

Od roku 2009 posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Pieniądze, które otrzymujemy między innymi w ramach 1% przeznaczamy na naszą działalność statutową, przede wszystkim finansujemy zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty naszych podopiecznych. Jeżeli i ty chciałbyś zostać naszym darczyńcą albo przeznaczyć 1% podatku na rzecz naszej organizacji będziemy bardzo zobowiązani. Pamiętaj, iż każde wsparcie daje nam możliwość objęcia działaniami większej liczby młodzieży.

Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc w odnalezieniu się w trudnej, dla młodego człowieka rzeczywistości. Wszelkie wspierające działania maja wytworzyć prawidłowe relacje, pomóc w rozwiązaniu podstawowych problemów, np. szkolnych, związanych z uzależnieniem a także odnaleźć własne miejsce w świecie.

Instytucja ta adresowana jest przede wszystkim do dzieci z rodzin patologicznych, jednak otwierać się będzie również na inne dzieci z podobnymi problemami.

Stowarzyszenie zrzesza osoby majce odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje oraz chęć do pracy na rzecz młodych ludzi zagubionych w rzeczywistości. Korzystać będzie z każdej formy pomocy wspierającej jego działania dla uzyskania właściwych efektów.

Kadra będzie współdziałać z rodzicami i rodzinami tych dzieci, a także z organizacjami publicznymi i niepublicznymi, jak również z instytucjami samorządu lokalnego.

Celami stowarzyszenia są:

 • Zapobieganie marginalizacji społecznej
 • Odnalezienie się młodzieży w społeczeństwie i przygotowanie w prawidłowym funkcjonowaniu w nim
 • Nauczenie właściwego nawiązywania relacji z innymi osobami
 • Pomoc w wyznaczaniu i dążeniu do realizacji celu życiowego
 • Umiejętne odnalezienie się na rynku pracy

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

 • Organizowanie różnorodnego poradnictwa ( psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego etc.)
 • Przygotowywanie imprez zagospodarowujących czas wolny, rozbudzających zainteresowania i uczących współdziałania w grupie
 • Aktywizowanie zawodowe (doradztwo zawodowe, pomoc przy wyborze szkoły)
 • Udzielanie pomocy finansowej osobom potrzebującym ( zbiórki pieniężne i rzeczowe, granty)
 • Działalność promocyjną na rzecz młodzieży ( organizowanie szkoleń seminariów w celu zmiany wizerunku tej młodzieży i postrzegania jej)
 • Zakładanie i prowadzenie nowych placówek profilaktycznych i klubów o charakterze niepublicznym.

Metodami i formami pracy stosowanymi w działalności Stowarzyszenia „AD REM” są zarówno terapie indywidualne jak i grupowe, wszelkiego rodzaju warsztaty, seminaria, wykłady, pogadanki a także specjalistyczne doradztwo.

Poprzez swoje działania chcemy pokazać,że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę!!!


by with no comments yet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *